Com és una sessió?

El model de treball en cada sessió es basa en dues parts:

• Una entrevista per avaluar l’estat general de la persona i l’evolució del tema o temes que s’estan treballant. Aquest treball aporta la informació al terapeuta per a una bona praxis i ajuda a aportar consciència d’ella mateixa a la persona que rep la sessió
• Una segona part que sol fer-se en llitera on s’aplica el treball terapèutic. Les sessions solen tenir un efecte relaxant i revitalitzador.

Quan temps dura una sessió?

Les sessions tenen una durada d’entre 45 minuts i una hora.

Quines tècniques s’utilitzen a les sessions?

En totes les sessions s’aplica kinesiologia i depenent del tema treballat i de la persona també acupuntura i auriculoteràpia. Tot sovint es donen preparats d’essències de Bach per a que la persona les vagi prenent de forma regular i així reforçar el treball. En situacions concretes es recomanen alguns reforços nutricionals o exercicis de kinesiologia per fer a casa.

A qui van dirigides?

A qualsevol persona a partir dels tres anys.

Quina és la freqüència de les sessions?

Solen recomanar-se 4 sessions seguides (una per setmana) al començament del tractament. A partir d’aquí si el tema no està resolt i depenent del cas es treballa setmanalment o cada dues o tres setmanes.

Cal tenir un problema per rebre sessions?

No és necessari tenir un problema per rebre sessions ja que poden realitzar-se per treballar la salut preventiva, el benestar de la persona i com a línia de creixement i millora personal.

Quin és el preu d’una sessió?

Les sessions a data setembre de 2015 tenen un preu de 50 euros. La primera visita té el mateix preu. S’inclou el preparat d’essències de Bach en cas que sigui necessari prendre’n.

La confidencialitat i el respecte al decàleg odontològic i ètic dels terapeutes es segueix en tot moment.
Es treballa en hores convingudes. Els clients i acompanyants tenen infusions a la seva disposició.