Vicenç Claveria i Quintillà

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

• Kinesiòleg.
• Acupuntor.
• Formador en kinesiologia de l’International Kinesiology College. (IKC)
• Formador en treball corporal.
• Creador i coordinador del grup de treball AK-FUSION per a la recerca en acupuntura i kinesiologia.
• Professor d’educació secundària en l’àrea de matemàtiques (actualment en excedència).
• Formador del Pla de formació Permanent del Professorat de la Generalitat de Catalunya - Àrea de salut.


FORMACIÓ

• Kinesiòleg.
• Llicenciat en oceanografia/física.
• Postgrau universitari en Teràpies Naturals en l'especialitat de kinesiologia psicoenergètica (240 crèdits).
• Graduat en acupuntura a l’Institut Superior de Medicines Naturals (1450 hores).
• Formació en assessorament i avaluació sobre el reconeixement de les competències professionals de la Generalitat de Catalunya en l’àrea professional: AFD (activitats físiques i esport), prevenció i recuperació.


CÀRRECS

• President de l’Asociación de Instructores y Practicantes de Kinesiología Educativa – Brain Gym España.
• Vocal de l’Asociación de profesionales de kinesiologia y Touch for Health de España.