Tant l’acupuntura com la kinesiologia són sistemes de salut global que treballen els aspectes físics, mentals, emocionals i energètics (fisiològics) de forma conjunta. En aquestes disciplines no es tracten els símptomes sinó a la persona en la seva globalitat, despertant la seva capacitat auto-curativa i en conseqüència la capacitat de solució dels problemes de salut i la desaparició dels símptomes. Aquestes tècniques permeten treballar desequilibris físics, psicològics, emocionals i millorar i actualitzar els potencials del individu. Més concretament podem aconseguir, entre d’altres:

• Alliberar dolors físics: mals d’esquena, articulars, musculars...
• Treballar problemes fisiològics interns (diabetis, hipertensió, tiroides...
• Treballar casos de fatiga crònica, depressió, ansietat...
• Detectar i resoldre problemes d’hipersensibilitats i al·lèrgies.
• Personalitzar dietes per un major equilibri i salut.
• Alliberar o disminuir tensions personals, professionals, familiars...
• Complementar tractaments mèdics per a qualsevol problema físic, mental o emocional.
• Millorar les capacitats d’aprenentatge per convertir-lo en més relaxat i eficaç (kinesiologia educativa - Brain Gym).
• Millorar el rendiment esportiu (kinesiologia per l‘esport).
• Ajudar la persona en el seu procés de creixement personal.
• Equilibrar la persona per un major benestar.
• Treballar de forma eficaç la salut preventiva.

KINESIOLOGIA

La kinesiologia és un sistema de salut occidental que segueix el model de cos de la Medicina Tradicional Xinesa.
L’eina bàsica de treball en kinesiologia és el test muscular qualitatiu mitjançant el qual s’estableix una comunicació de doble sentit amb el conscient i l’inconscient de la persona. A través del test muscular es determinen les principals àrees en desequilibri i les millors opcions de correcció que el cos necessita per resoldre un problema de salut o per reforçar la línia de creixement personal. El test muscular ens permet testar emocions i altres aspectes per aportar consciència a la persona i treballar a un nivell profund. També es poden testar vitamines, oligoelements, Flors de Bach, homeopatia, sals de Schussler, nutrició específica per la persona... La kinesiologia ens aporta informació i consciència i, per tant, una major responsabilitat cap a nosaltres mateixos.

La kinesiologia neix als Estats Units als anys seixanta. El Dr. Goodheart va demostrar la interacció entre el múscul-òrgan-meridià d’acupuntura i la validesa del test muscular de precisió. Goodheart va descobrir que els músculs dèbils podien ser ràpidament tonificats amb l’activació dels punts neurolinfàtics i neurovasculars, i aquesta tonificació dels músculs tenia una influència directa en la salut. Amb la col·laboració de 12 quiropràctics entre ells el Dr. John Thie van desenvolupar amb profunditat aquestes tècniques, fins a crear les bases de la Kinesiologia com a sistema de salut. El Dr. John Thie veient la simplicitat d’aplicació d’algunes d’aquestes tècniques i la seva potència i utilitat va voler fer extensible la kinesiologia a tothom i no restringir la seva pràctica als metges quiropràctics. Amb aquest esperit, l’any 1973, va publicar el llibre Touch for Health (Toc per la salut) i va dissenyar cursos i seminaris per facilitar la integració de la kinesiologia a la societat.

Posteriorment, i en base a l’esmentat llibre Touch for Health i al test muscular de precisió s'han anat desenvolupant molts i variats tipus de Kinesiologia (Kinesiologia especialitzada), amb diferents plantejaments, però sempre des del plantejament de potenciar la pròpia capacitat de curació de la persona i dels seus potencials personals.

ACUPUNTURA (MEDICINA TRADICIONAL XINESA) Y AURICULOTEÀAPIA

L’acupuntura s’engloba dins la Medicina Tradicional Xinesa i existeix des de fa milers d’anys. És una medicina que més enllà del treball eficaç amb les agulles, aporta una visió molt holística (cos, ment, emoció i energia) i complerta del funcionament del cos. La Medicina Tradicional Xinesa no és una teràpia alternativa, és una medicina en sí mateixa d’ús compatible amb la medicina convencional.

L’acupuntura es basa en la inserció d’agulles en punts específics per restablir l’equilibri dels circuits energètics (meridians) connectats als òrgans interns. La definició i caracterització d'aquests punts acupunturals està estandarditzada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'OMS ha publicat documents i guies per a potenciar estudis clínics d'aquesta disciplina com a camí per a validar l'acupuntura, millorant la seva acceptació per part de la medicina occidental i dels usuaris. El 16 de novembre de 2010, la UNESCO va declarar l'acupuntura com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

La auriculoteràpia és una variant de l’acupuntura, més moderna i basada amb el treball centrat en l’orella activant zones reflexes que tenen un efecte positiu sobre la resta del cos.