S'ofereixen cursos de kinesiologia desde 2004. Vicenç Claveria és formador oficial de l’Escola Internacional de kinesiologia (International Kinesilogy College-IKC).

• SÈRIE TOUCH FOR HEALTH (4 cursos) (Més informació)
• SÈRIE AK-FUSION (2 cursos) (Més informació)
• SÈRIE BRAIN-GYM–KINESIOLOGIA EDUCATICA (1 curso) (Més informació)
• SÈRIE ADVANCED KINESIOLOGY-EDUCATING ALTERNATIVES (2 cursos) (Més informació)

Tots els cursos de kinesiologia tenen dos objectius bàsics:

• Aprendre i integrar eines pràctiques de treball per desenvolupar la kinesiologia com a teràpia per aplicar als altres i a nosaltres mateixos.
• Beneficiar-nos a nivell personal de les pràctiques realitzades durant el curs per una millora de la salut i per aconseguir els nostres objectius. Són cursos dissenyats i plantejats per ser transformadors i potenciar les línies de creixement personal.